01

บริการหลัก


 

 • การให้บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร ทุกประเภท
 • การจัดการจราจรภายในพื้นที่ดูแล
 • การรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล
 • การให้บริการแบบชั่วคราว
 • การให้บริการป้องกันภัยในการขนส่งสินค้า
 • การให้บริการอื่น ๆ เช่น ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

02

บริการเสริม


 

 • เปิดศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตรพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558
 • สนับสนุนร่วมตรวจสารเสพติดกับหน่วยงานและกิจกรรมที่มีการร้องขอ
 • มาตรการป้องกันโควิด-19 ฯลฯ
Vision

วิสัยทัศน์

 • คุณค่าของงาน
  เล็งเห็นคุณค่าของงานให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน
 • องค์กรแห่งความรู้
  พัฒนา และวิเคราะห์ถึงปัญหา เพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่พนักงาน และลูกค้าทุกท่าน
 • ยกระดับสุ่ความเป็นวิชาชีพ
  มุ่งมั่นพัฒนางานรักษาความปลอดภัยสู่ความเป็นวิชาชีพปลูกฝังทัศนคติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
 • ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ
  เอาใจใส่ทุกองค์ประกอบ พร้อมสรรหา สร้างรากฐานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต
  ปลูกฝังแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่พนักงานทุกคนด้วยความภาคภูมิใจ ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเขาเหล่านั้น

การคัดสรรบุคลากร

บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และคุณสมบัติตามระบบมาตรฐานเท่านั้น ก่อนที่จะข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยอัตราส่วน 1 ใน 8 ของผู้สมัครทั้งหมด ได้รับคัดเลือกให้ร่วมงานกับบริษัทฯ

การฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมตั้งแต่ระดับพนักงานรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานระบบและ ตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยปี 2558 จนถึงการอบรมในระดับปฏิบัติการพิเศษโดยผู้ชำนาญการพิเศษด้วยการฝึกอบรมที่หลากหลาย เช่น การป้องกันตัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอัคคีภัย
img-training (9)

“ กว่า 29 ปีแห่งประสบการณ์ “

สู่การบริการที่ดีที่สุด”